Levering, kjøp og retur -betingelser | Brukte bildeler til din bil - Bruktdel.no

Kjøpsbetingelser

Kjøpsavtalen inngås mellom kjøper og den deleleverandøren som lagerfører varen Kjøper bestiller, angitt ved «Leveres av» på siden med opplysning om varen, og heretter betegnet som Selger.

Norges Biloppsamleres Forening innestår for at alle betalinger fra Kjøper gjennom betalingssystemet i denne nettbutikken blir overført til Selger.

Kjøpsavtalen er bindende for begge parter når Kjøper har betalt kjøpesummen og fraktkostnader i nettbutikkens betalingssystem. (Om Kjøpers angrerett i forbrukerforhold og om Kjøpers rett til omgjøring av kjøpet ut over dette vises til nærmere vilkår nedenfor.)

Netthandelen i NBFbildeler.no gjelder salg bare innenfor Norge. Kjøp av varer for eksport må bare skje gjennom forespørsel direkte til deleleverandører.

Alle varer er priset i kr NOK valuta inklusiv moms.

Varen er demontert fra et skadet eller kondemnert kjøretøy. Varen skal samsvare med beskrivelsen av type del, og hva slags kjøretøy den kommer fra.

Du er i tidligere søkesteg gjennom søkebasen blitt gjort oppmerksom på at søk via registreringsnummer vil gi deg oversikt over deler fra tilsvarende merke og gjort oppmerksom på at du alltid må sjekke delens data med bilens data, slik at delen passer til nettopp din bil. Ved at du da har trykt ok sier du deg underforstått med dette.

Varen(e) du har kjøpt gjelder brukte bildeler som våre deleleverandører mener vil kunne fungere tilfredsstillende. Det kan derfor ikke legges til grunn at varen er fult funksjonsdyktig og ikke kan inneholder slitasje eller mangler. Varen selges som den er, og kjøper kan ikke gjøre gjeldene at varen er mangelfull dersom den viser seg å være svekket av feil, slitasje eller av andre årsaker ikke er fullt funksjonsdyktig, med mindre det gjelder feil forårsaket av selger i forbindelse med demontering eller transport. Dersom delens alder og tidligere bruk likevel leder til at delene ikke har tenkt funksjonsevne, fraskriver delelevrandøren seg ansvar for slike funksjonsfeil. Det må ikke igangsettes arbeid på delen/bilen før delelevrandøren blir kontaktet.

Leveringstid. Varen(e) leveres umiddelbart etter ordre er mottatt og senest inn 10 dager

For øvrig gjelder
Ved salg til forbruker : Forbrukerkjøpsloven og Angrerettsloven. Faktura og pakkseddel som følger varen vil inneholde de pliktige opplysninger iht. Angrerettsloven. Særskilt nevnes at returfrakt ved bruk av angreretten må dekkes av Kjøperen.

Ved salg utenom forbrukerforhold: Kjøpsloven, lov 13. mai 1988, med slik endring: evt. mangelsansvar for Selgeren er i ethvert tilfelle begrenset til kjøpesummen inkludert fraktkostnadene ifm. kjøpet.


Retur og reklamasjon

Delegaranti og retur: Kjøper kan gjøre om kjøpet innen 3 – tre – måneder etter at Kjøper mottok varen, ved innen fristen å sende skriftlig melding til Selger om retur og ved å returnere varen innen 14 dager etter at slik returmelding er sendt. Ved retur av varen får Kjøper tilbakebetalt kjøpesummen. Om bildelen er levert feil eller mangelfull der selger/ delelevrandøren ikke klarer å levere ny vare, får kjøperen tilbakebetalt sine fraktkostnader. Kjøpers utgifter til inn- og ut montering av varen samt returfrakt dekkes ikke av Selger/deleleverandør.

NB! Det er viktig at retur meldes inn før varene sendes i retur.

Dersom du oppdager et problem eller en skade på forsendelse, innpakningen eller innholdet som kan ha fremkommet under transport til deg, må dette meldes delelevrandøren. Er det en utvendig feil, ta først kontakt med transportør. Før feil meldes til delleverandøren, bør kunden undersøke om feilen skyldes forhold på kundens side. Kunden mister sin rett til å gjøre en mangel gjeldende dersom han ikke gir Deleleverandøren melding innen rimelig tid etter at han oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Lovverket henviser til at du gjør ting "innen rimelig tid" og vi tillater oss å tolke dette i denne sammenheng som mindre enn 10 virkedager fra du har fått mottaksmeldingen eller hentet produktet. Varer som skal returneres til Bildeler.no, skal være pakket i originalemballasjen og denne må være uten skader.

Slik gjør du ved reklamasjon/feil på vare
Inne på menyen i nettbutikken kan du laste ned returskjema Husk å få med kontonummer dersom du mener du skal ha penger refundert, så går tilbakebetalingen raskere. Skriv en kort tekst i feltet "Beskrivelse" hvor du forteller hvorfor varen blir returnert. Først anbefaler vi deg å ta kontakt med delelevrandøren ved feil på en vare. Ofte kan feil på en vare løses uten at varen må sendes tilbake. Dersom varen fortsatt må sendes er det viktig at varen pakkes forsvarlig. Avtale med delelevrandøren hvordan pakken sendes i retur

Varen må IKKE sendes i oppkrav.

Angrerett iht. Angrerettsloven
Kunden har også 14 dagers angrerett etter Angrerettsloven, som gir rett på pengene tilbake. (Regnes fra den dagen varene ble mottatt.) Returkostnader dekkes av kjøper ved bruk av angreretten
  • Det finnes ingen deler i listen