Medlemspresentasjon av Bjarne Johansen Bildemontering AS | Nyheter | Brukte bildeler til din bil - Bruktdel.no

 
TIPS!
Husk at du alltid selv må sammenligne tekniske data på delen med din bil.
 

Medlemspresentasjon av Bjarne Johansen Bildemontering AS

Historien om hjørnesteinsbedriften som gradvis vokste seg frem til å bli en storhet innen bransjen.

 

Bjarne Johansen Bildemontering AS

 

Historie

Bjarne Johansen Bildemontering AS er et firma som pr i dag har 21 ansatte og flere deltidsansatte. Historien vår startet i 1962 ved Hesteheia på Lund i Kristiansand - i området ved Sør Arena. Her grunnla Bjarne Johansen «Bjarne Johansen Bildemontering AS». Firmaet flyttet til Kristian IV gate 73, midt i sentrum av byen, før det på begynnelsen av 1970-tallet flyttet ut av byen til Dalane. Her har vi holdt til siden. 

Gamle Bjarne hadde ikke så mye å rutte med den gang han flyttet opp til Dalane. Men han fikk i havn en avtale med grunneier om å kjøpe litt og litt av tomta. Så fort han hadde litt kontanter, kjøpte han et mål av gangen til han fikk tomta slik vi har den i dag. Bjarne Johansen så raskt mulighetene på Dalane og driften ble radikalt lagt om. Flasker og filler ble sjaltet ut og alt konsentrerte seg nå om jern og metaller. I denne perioden startet også bedriften mer og mer med mottak av utrangerte biler. Selv om man hadde tatt imot biler tidligere ble det nå større fokus på denne biten. 

På midten av 70-tallet ble det, fra myndighetene, bestemt at det skulle opprettes biloppsamlingsplasser for utrangerte biler rundt omkring i landet. Bjarne gikk inn i dette med liv og sjel og ble straks godkjent som biloppsamler. Likevel var hovedfokuset fremdeles mottak av skrapjern og metaller. Dette viser tydelig igjen i det gamle lagerbygget som stod ferdig i 1980. De brukte de materialene som kom inn og som «passet» inn til bygget. Ser man etter så er bygget satt sammen av mange forskjellige slags stålbjelker og konstruksjoner. Datidens økonomi tillot ikke å låne og bygge stort og flott. Dekket ble støpt med tilknytning til oljeutskiller. Jernbanespor ble anlagt rett inn på tomten slik at NSB kunne kjøre vognene rett inn. De ble fylt opp med skrapmetaller, hvitevarer og biler. Vognene ble hentet og fraktet opp til Mo I Rana. Slik pågikk transporten av diverse avfall helt opp til første halvdel av 90-tallet. 

26.10.1980 ble Norges Biloppsamlers Forening, NBF, grunnlagt. Bjarne Johansen var med på å grunnlegge foreningen. 

Bjarnes eldste sønn, Rune, kom tidlig inn i firmaet. Som en direkte konsekvens av fokuset på mottak av vrakbiler, ble Bjarne Johansen Bilopphoggeri AS opprettet i 1985. Da gamle Bjarne døde i 1990, overtok Rune bedriften. Avdelingen for metallavfall ble satt bort til Norsk Metallretur, som leide mesteparten av tomta til Bjarne Johansen AS. Rune konsentrerte seg om mottak av biler. Norsk Metallretur leide tomta og holdt til på Dalane helt til år 2000. De sa opp leieavtalen og flyttet driften ut til Andøya hvor de fremdeles holder til i dag, under navnet Stena.

Bil-demontering og bilberging

I år 2000 solgt Rune ut halvparten av aksjene i Bjarne Johansen. I samme forbindelse startet eventyret Bilberging opp. Bilbergingen var bare en liten del av geskjeften i begynnelsen. Selv om det i starten ikke var noen avtale med landsdekkende bergingsselskaper, fikk Bjarne Johansen Bilopphoggeri en avtale med en lokal Falken stasjon. Her skulle de hjelpe til når pågang var stor. Dette førte også til at bergingsbilen kunne smykke seg med «Falken» logo.

 

Bergingsbil smykket med Falken logo

 

Det var trange kår i starten. Lange dager for å få endene til å møtes. Falken ble solgt til danske Falck. Driften ble lagt om til mer franchisedrift og Bjarne Johansen ble spurt om å ta over bergingstjenesten i Kristiansand. Det ble gjort enda mer investeringer i biler og flere ansatte. I 2002 hadde Rune solgt seg helt ut av Bjarne Johansen. Bedriften var da oppe i 9 mann; hvor 3 var fast på bil-demontering, 3 var fast på bilberging og 3 var kombinert i begge avdelingene.

Oppgradering av lokaler

Nå begynner for alvor planleggingen av driften. Investeringer i nye bygninger og utstyr til både bil-demontering og bilberging gjøres. I 2006 starter planlegging av ny garasje/verkstedhall til bergingsbilene. Denne sto ferdig i 2008. 

I 2007 ble det en omvelting i bransjen da den gang SFT satte vekk ansvaret med å samle inn ELV biler i Norge til Autoretur AS. Bedriften bestemte seg da for å investere i kubisk bilpresse og lastebil for transport av ferdigpressa bilvrak til schredder. På den måten var vi ikke avhengig av andre, men fikk unna pressing og transporten av bilvrak selv. Noe som igjen er både tids- og kostbesparende i det lange løp.

 

Kubisk presse og ny lastebil til frakt av vrakgods

 

I 2009 kom den store lagerhallen som er kombinert med en miljøhall. Her foregår alt fra miljøsanering til bildemontering i kontrollerte forhold. Med gode lokaler og gode hjelpemidler er det full kontroll på demontering, lagring av diverse miljøfarlige væsker som spillolje, bensin, diesel, bremsevæske, kjølevæske og ikke minst batteri.

 

2 SEDA stasjoner hvor vi miljø sanerer bilene som kommer inn. 2 nedfelte sakseløftere hvor vi kan stå og demontere bilder for gjenbruk.

 

«Faceliften» ble fullført med oppgradering av resepsjon og kontor. Det ble periodevis drevet bilopphogging på en byggeplass. Men i 2012 sto alt ferdig. Kronen på verket kom da NAF og Viking banket på døren. Da de lurte på om vi ville kjøre for dem, var det bare å investere i større bilpark. Det var ingen sure miner av den grunn 😊

Bildeler

I 2017 handler det mye om brukte bildeler. Her var det forbedringspotensialet. Rune blir ansatt som ansvarlig for organisering av lageret til Bjarne Johansen Bildemontering. Under Runes kyndige blikk, blir hyller erstattet og lageret organisert. Delene får godt stell. De blir tatt bilder av, kategorisert, får originale delenummer om mulig og eventuelle feil og mangler blir loggført på hver eneste del. De deler som trenger ekstra beskyttelse, som speil og lykter, blir plastret. Dette gjør delesøket for kunder mye lettere og det ser mer innbringende ut. Noe som vi også ser resultatet av gjennom økt delesalg.

Selgeren vår, Marius, bidrar også til at økt delesalg. Han har vært ansatt hos Bjarne Johansen Bildemontering i 9 år. I fjor fikk han bestått fagbrevet i reservedelsfaget. Han er den første i Norge og i vår bransje med opplæring og fagprøve tilpasset vår virksomhet. Kundene våre er veldig fornøyd med han og skryter veldig av hvor flink han er til å guide dem til riktig del.

Organisering og drift av ett lager for brukte bildeler er en ferskvare. Dette er en kontinuerlig prosess som aldri blir helt ferdig organisert. Og vi er parat til å fortsette på den stien vi har staket ut. Forhåpentligvis så vil kundene vår nyte godt av ett velorganisert og innbydende lager, når de er jakt etter gode gjenbrukbare bildeler til en rimelig pris. 

Sjekk gjerne ut vår nettside http://bjarnejohansen.no/

 

Flott innsats med bestått fagbrev

 

 


Publisert 11.06.2021   |   Nyhetsarkiv

  • Det finnes ingen deler i listen